Sebastian Stakset vittnar i P4 – in swedish

Views: 1746

Klicka för att läsa, går ej längre att lyssna: Sebbe Staxx vittnar i radio P4 in swedish.

“Why is that the Swedish society, to an increasing extent for each year, makes us believe in science, and to become critical of God’s existence, not to refer to God in our everyday choices and actions?
Many of us are members of the Swedish State Church (Svenska Kyrkan) of old habits, many of us celebrate Christian (pagan) festivals and like to attend to the different transitions of life (until death) in churches (baby baptism, weddings, funerals) – but few want to blend God into it all.
Very few agrees that Jesus is the son of God, that God created man and the world, or don’t believe or understand why the Bible is a sacred scripture.”

”Hur det kommer sig att det svenska samhället i allt högre utsträckning för varje år fostrar oss till att bli vetenskapstroende, till att bli kritiska till Guds existens, till att inte referera till Gud i sina val och handlingar.
Många av oss är medlemmar i svenska kyrkan av gammal vana, många av oss firar kristna högtider och gillar att uppmärksamma livets övergångar och i kyrkor, men allt färre vill blanda in Gud i det hela.
Ännu färre går med på att Jesus är Guds son, att Gud skapade människan och världen eller tycker att bibeln är en helig skrift.”

Sanna Lundell has in her radio program SALVATION in Sweden’s Radio P4, met with people who, despite this godless environment, have found salvation.
Those who live religious lives and navigate in life with God as a compass.
In the program you can hear about people with experiences of God, people who go against the stream and lean towards ancient stories (as in the Bible) to find direction and meaning in life.
In this program you will be surprised, enthralled, inspired and perhaps enlightened. You will question, get understandings and marvel.“

”Sanna Lundell har i sitt radioprogramm FRÄLST i Sveriges Radio P4, träffat människor som ändå, trots denna gudlösa miljö, har hittat frälsning.
De som lever religiösa liv och navigerar i livet med Gud som kompass.
I programmet kan du höra om Gudsupplevelser, om att gå mot strömmen och luta sig mot urgamla berättelser för att hitta riktning och mening i livet.
I det här programmet kommer du bli förvånad, hänförd, inspirerad och kanske upplyst. Du kommer ifrågasätta, få förståelse och förundras.”

“Sanna Lundell has met Sebastian Stakset. He was a foreground figure in a famous hip hop group called Kartellen (the Cartel), with members of a criminal past. The story about him begins in the mid 80’s, in a loving family; mom, dad and big brother Geir in the southern suburb of Bagarmossen.

Now we meet him 30 years later in his kitchen, in another suburb, with his new loving family; his three children and the wife Isabella. And God.”

“Sanna Lundell har träffat Sebastian Stakset. Förgrundsfigur i Kartellen med ett kriminellt förflutet. Berättelsen om honom börjar i en kärleksfull familj med mamma, pappa och storebror Geir i söderförorten Bagarmossen i mitten av 80-talet.

Nu möter vi honom 30 år senare hemma i hans kök i en annan förort i en ny kärleksfull familj. Den han har skapat med sina tre barn och hustrun Isabella. Och Gud.”
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.